REEWILDCOMMISSIE

De reewildcommissie van WBE 't VELD is samengesteld uit drie personen ; Bart Coghe, Luc Van Hulle en Filip Vervaeke. Deze bestuursleden zijn bereikbaar via het algemene mailadres : wbe.veld.reewild@gmail.com of op hun persoonlijke mailadres of via hun mobiel nummer.

WBE 't VELD vraagt elk jaar een afschotplan op reewild aan bij het ANB om te laten realiseren. Vooraleer over te gaan tot afschot van reewild is het VERPLICHT om eerst een afschot aan te vragen bij één van de leden van de reewildcommissie ! Daarna moet nog een wachttijd van 48 uur in acht genomen worden. Enkel deze bestuursleden kunnen toestemming geven om reewild te schieten, zij zijn tevens in het bezit van de door ANB toegekende labels. Deze labels moeten verplicht aangebracht worden na het schot. De labels zijn één kalenderjaar geldig, de openingstijden moeten gerespecteerd worden.

In geval van overtreding zijn er zware sancties voorzien door de WBE en door het ANB !

De jacht op grofwild in het Vlaams Gewest is geopend als volgt ;
Voor wild zwijn : van 1 januari tot en met 14 juli en van 1 augustus tot en met 31 december;
Voor reegeit en reekalf : van 1 januari tot en met 31 maart;
Voor reebok : van 1 mei tot en met 14 september;
Voor edelhert, damhert, en moeflon : van 1 oktober tot en met 31 december.

Indien er vragen zijn, contacteer dan iemand van de reewildcommissie !